bia


Ghi chú: sách Biến Động Miền Trung của Liên Thành được đăng dài hạn trên tập san Biệt Động Quân qua 17 kỳ. Toàn bộ sách này được lưu trữ ở đây theo thứ tự 17 phần download từ tập san Biệt Động Quân.

Biến Động
Miền Trung

tác giả: Liên Thành
nguyenphuclienthanh@gmail.com

Lời mở đầu

Lời tựa

01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17      

Các bài viết liên quan đến sách Biến Động Miền Trung

hr

Các video phỏng vấn về Biến Động Miền Trung:


Bùi Dương Liêm phỏng vấn tác giả Biến Động Miền Trung - cựu Thiếu Tá Cảnh sát Liên Thành:
  • Tác giả Liên Thành chia sẻ về trường hợp ông Bảo Quốc Kiếm
  • Tác giả chứng minh Thích Trí Quang là cộng sản
    và muốn trở thành "Quốc Phụ" tại Miền Nam.
  • Thế lực của Thích Trí Quang và Chùa Từ Đàm
  • Sự thật về Hoàng Phủ Ngọc Tường, Nguyễn Đắc Xuân và Hoàng Phủ Ngọc Phan, những tên đao phủ thành phố Huế.
  • Sẽ khởi tố những tên sát nhân ra Tòa Án Hình Sự Quốc Tế về tội diệt chủng.
Phần 1/6

Phần 2/6

Phần 3/6

Phần 4/6

Phần 5/6

Phần 6/6


 


Tác giả Liên Thành trả lời phỏng vấn VNCR - Bolsa, CA

May-24-2008 - Tác giả Liên Thành trả lời phỏng vấn VNCR - Bolsa, CA

Thi sĩ Du Tử Lê phỏng vấn tác giả Liên Thành - phần I (9.Sep.2009)

Thi sĩ Du Tử Lê phỏng vấn tác giả Liên Thành - phần II (17.Oct.2009)

hr