Lòng Dân Là Ý Trời

Nguyễn Xuân Nghĩa

Ai cũng có thể nói vậy, khi lòng dân làm đổi thay lịch sử. Nhưng, Ý Trời vẫn cần đến một yếu tố rất tầm thường: kỹ thuật biểu tình.

Nếu không, lòng dân sẽ là ý Trẫm - như vụ thảm sát Thiên an môn tháng Sáu năm 1989 cho thấy. Hoặc lòng dân sẽ là ý đảng - như vụ Việt Minh cướp chính quyền tháng Tám năm 1945 đã cho thấy.

Tại Lebanon, khi các lực lượng đối lập tổ chức biểu tình bất bạo động làm nội các của Tổng thống Emile Lahoud phải đổ mọi người đều kinh ngạc. Sau đó, khi lực lượng Hezbollah huy động nửa triệu người biểu tình để ủng hộ chính quyền Lahoud do Syria dựng lên, các nhà bình luận lớn nhỏ gần xa đều hoài nghi thực lực của phe đối lập. Một tuần sau đó, các nhà bình luận đều ngập ngọng khi phe đối lập huy động được 800 ngàn người biểu tình, còn hơn số biểu tình của Hezbollah. Dân số Lebanon chừng ba triệu tám, nếu trừ đi người già và con trẻ và người bệnh, ít ra cũng hơn phân nửa dân số, thì 800.000 dân biểu tình là con số rất lớn.

Làm sao tổ chức một cuộc biểu dương lực lượng cỡ đó?

Tại Trung Quốc, từ tháng Tư đến đầu tháng Sáu năm 1989, đám đông của Trung Quốc cũng tổ chức được biểu tình lớn trên Quảng trường Thiên an môn trong nhiều tuần lễ. Nhưng cuộc biểu tình kết thúc trong biển máu, khiến mấy ngàn người đã thiệt mạng.

Làm sao tránh khỏi những thảm kịch ấy trong việc tổ chức biểu tình?

Từ nhiều năm nay, chúng ta có thấy một hiện tượng mới. Là các cuộc biểu tình bất bạo động của quần chúng đã làm cho ách độc tài hay các dàn xếp tùy tiện của quốc tế bị đẩy lui. Chế độ Slobodan Milosevic tại Serbia bị sụp đổ tháng 10 năm 2000 sau đợt biểu tình chống gian lận bầu cử, hoặc cuộc biểu tình chống gian lận bầu cử tháng 12 năm 2004 đã giải phóng Ukraine là những biến cố lịch sử. Loại biến cố lịch sử ấy đang tiếp tục, khiến dân Iraq bảo nhau đi bầu đông đảo, dân Egypt cũng xuống đường làm chính quyền của Tổng thống Hosni Mubarak phải thoái lui.

Lòng dân là ý trời, hẳn là như vậy. Nhưng cái đạo lớn chỉ thành khi có thuật nhỏ. Thuật nhỏ ở đây là kỹ thuật huy động lòng dân, kỹ thuật biểu tình, kỹ thuật tranh thủ dư luận thế giới, kỹ thuật khai thác những lầm lẫn của đối phương và kỹ thuật thăm dò tâm lý của quần chúng, v.v….

Trong mỗi ngày của suốt tuần này, trên cột báo này, người viết sẽ tìm hiểu về kỹ thuật ấy.


INDEX