NHẬN ĐỊNH VỀ CÁC
TRÍ THỨC PHẬT GIÁO
TRONG NHÓM
GIAO ĐIỂM HOA KỲ
Gs. DƯƠNG NGỌC DŨNG

 • Thư Ngỏ
 • Nhận định về học thuật Phật Giáo của nhóm Giao Điểm
 • Chương 1: Những sai lầm tổng quát trong cuốn sách "Đối Thoại" của nhóm Giao Điểm
 • Chương 2: Phê bình bài viết "Vài nhận định về tác phẩm Bước Qua Ngưỡng Cửa Hi Vọng" của Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ
 • Chương 3: phần a | phần b | phần c
  Phê bình bài viết "Về nỗ lực bào chữa cho Giáo Hoàng John Paul II của một tín hữu Kitô Rôma" của Hoàng Hà Thanh
 • Chương 4: Phê bình bài viết " Phật Giáo với Giáo Hoàng" của Trần Văn Kha
 • Chương 5: Phê bình bài viết "Sở tri chướng và kinh tế thị trường" của Phạm Trọng Chánh
 • Chương 6: Phê bình bài "Phật Giáo có phủ định cuộc sống và thế giới hay không?" của Minh Chi
 • Chương 7: Phê bình bài viết "Giáo Lý Nhà Phật và Phát Triển Kinh Tế" của Nguyễn Phúc Bửu Tập
 • Chương 8:
  phần a
  phần b
  Phê bình bài viết "Ý nghĩa và vai trò trí thức trong Phật Giáo" của tác giả Trần Chung Ngọc
 • Chương 9: Phê bình bài viết "Phê bình những phê bình và các tôn giáo dân tộc" của Lý Khôi Việt (Lê Hiếu Liêm)

HOME

Thư Ngỏ

Cùng chư Phật Tử và tín hữu các tôn giáo bạn,

Từ muôn xưa, tôn giáo, tín ngưỡng vốn được coi là hơi thở, là sự sống của con người, cho dù tôn giáo ấy là một nền thần học nhằm quy hướng con người về với Thượng Đế với Ông Trời, hay chỉ là một triết thuyết không đặt trọng tâm vào niềm tin nơi những thế lực siêu nhiên ngoài thế giới.

Và để con người được sống hài hòa trong an bình, hạnh phúc, vấn đề tự do tôn giáo đã được đặt ra như một điều kiện tất yếu, và được cộng đồng nhân loại coi như một thứ quyền tối cao, bất khả xâm phạm.

Nơi nào có những va chạm về tôn giáo, về tín ngưỡng, nơi ấy có chiến tranh, lửa máu, có hận thù chế ngự!

Là một dân tộc có truyền thống khoan dung, hiếu hòa, từ ngàn xưa người Việt Nam đã dung nạp mọi khuynh hướng tín ngưỡng. Do đó, từ căn bản Đạo ông Bà, tiền nhân ta sẵn sàng tiếp nhận Tam Giáo (Phật-Lão-Nho), và trong hơn ba thế kỷ cận đại còn mở rộng vòng tay để cho Thiên Chúa Giáo du nhập vào sinh hoạt chung của cộng đồng dân tộc. Những giai đoạn phù Nho chống Phật đã qua rồi. Những thời kỳ phù Nho bách hại Đạo Công Giáo cũng đã cáo chung. 

Vì vô minh không nhìn thấy như thế, hoặc vì những tham vọng riêng tư cố tình không nhận ra giòng tiến hóa chung của dân tộc, thời nào cũng có một thiểu số mang tâm trạng đố kỵ, hiềm khích, bất bao dung đối với những bà con, anh em không cùng tôn giáo!

Sự vùng vẫy, đập phá điên cuồng của một nhóm người tự nhận là trí thức Phật Giáo (?) trong Nhóm Giao Điểm ở Mỹ trong thời gian gần đây và hiện nay, là một điển hình cụ thể khiến cho những người có lương tâm không thể im hơi lặng tiếng. Một trong những người đó là Giáo Sư Dương Ngọc Dũng, một trí giả không những có một kiến thức sâu xa, uyên bác về triết thuyết vi diệu của Nhà Phật mà còn am tường đến tận căn thần học Thiên Chúa Giáo. Những nhận định của ông trong cuốn sách này mang thiện tâm của một người trí thức chân chính muốn bảo vệ sự thật. Một mặt, ông vạch rõ những hiểu biết nông cạn, lệch lạc, phản lại tinh thần Phật Giáo của những trí thức nửa mùa, cao ngạo.

Mặt khác, ông còn đập nát những luận điểm ấu trĩ, đầy gian ý của nhóm này khi điên cuồng chống phá một tôn giáo bạn.

Vì nhu cầu cấp thiết cần chặn đứng những mưu toan phá hoại tình đoàn kết dân tộc trong giai đoạn khẩn trương này, chúng tôi mạn phép Giáo Sư Dương Ngọc Dũng cho tái bản tác phẩm "Nhận Định Về Các Trí Thức Trong Nhóm GIAO ĐIỂM Hoa Kỳ" của ông với khát vọng chân thành sẽ sớm liên lạc được với tác giả trong một tương lai không xa.

Chicago ngày 15 tháng 6 năm 1997
Lý Trần Mai